SAMORZĄD UCZNIOWSKI TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KARTA ROWEROWA KONKURSY Turniej BRD Turniej OTWP Wolontariat

Dla Uczniów

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodniczący: Anna Nikodemska (kl. V)

Zastępca przewodniczącego: Paweł Sawicki (kl. VI)

Sekretarz: Weronika Bajerska (kl. V)

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Magdalena Bindas, p. Artur Niewiadomski.

 


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach

w roku szkolnym 2017/2018

 

Planowane zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Organizacja społeczności uczniowskiej.

Wybór kandydatów do Samorządu Uczniowskiego na terenie klasy.

IX

wychowawcy klas

Wybór nowego Samorządu Szkolnego – kampania przedwyborcza.

Przygotowanie kampanii wyborczej swoich kandydatów (program wyborczy).

Przeprowadzenie wyborów do SU (wybór przewodniczącego, z-cy
i sekretarza).

IX

opiekunowie SU wychowawcy klas

kandydaci do SU

Zebranie Samorządu Szkolnego oraz gospodarzy klas.

- opracowanie i omówienie planu pracy,

- planowanie organizacji roku szkolnego 2014/2015,
- zapoznanie ze Statutem Szkoły,
- zapoznanie z WOU,
- zapoznanie z programem wychowawczym i profilaktycznym,

- zatwierdzenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

IX

opiekunowie SU

członkowie SU

Przedstawienie Dyrekcji Szkoły Planu Pracy Samorządu.

Opracowanie i zredagowanie planu pracy Samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015. Aktywne
 i twórcze uczestnictwo w życiu społecznym.

X

opiekunowie SU

członkowie SU

Współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Zaopiniowanie propozycji dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Zaopiniowanie zmian WOU.

Przedstawienie wyników nauczania

i zachowania najlepszych uczniów na

gazetce ściennej.

IX

 

 

II, VI

opiekunowie SU

członkowie SU

Zebrania Samorządu Uczniowskiego.

Omówienie bieżących spraw, organizacja wydarzeń szkolnych, przydział czynności, propozycje
i sugestie członków SU.

Raz w miesiącu lub w razie konieczności

opiekunowie SU

członkowie SU

Zagospodarowanie tablicy ściennej SU.

Bieżące informacje i gazetki okolicznościowe na tablicy samorządu.

Cały rok szkolny

opiekunowie SU

członkowie SU

 

 

 

Harmonogram imprez szkolnych współorganizowanych

przez Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

 

Planowane zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Organizacja życia kulturalnego na teranie szkoły.

Współorganizacja i organizacja szkolnych imprez i uroczystości.

Według Kalendarza uroczystości szkolnych
 i sportowych w roku szkolnym 2014/2015.

poszczególni nauczyciele

wychowawcy klas

opiekunowie SU

członkowie SU

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

- pomoc w organizacji apelu szkolnego

IX

Dyrektor, SU

Dzień Chłopca

 

- przygotowanie dekoracji, oprawy muzycznej, dyskoteka, zabawy integracyjne

IX

opiekunowie SU,

członkowie SU

Akcja „Kasztanobranie”

 

- przygotowanie plakatu i ulotek, organizacja zbiórki kasztanów

IX - X

opiekunowie SU,

członkowie SU

Ślubowanie Pierwszoklasistów

- pomoc w organizacji, przygotowanie życzeń dla kolegów i koleżanek

X

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

- zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce SU, włączenie się w organizację apelu, złożenie życzeń pracownikom szkoły, program artystyczny,

X

odpowiedzialni nauczyciele,

opiekunowie SU,

członkowie SU

Święto Papieskie

- pomoc w organizacji apelu

X

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Dzień Wszystkich Świętych

- pomoc w organizacji apelu

X

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Narodowe Święto Niepodległości

- udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach kościelnych i gminnych organizowanych corocznie
z okazji Święta Niepodległości

XI

opiekunowie SU, dyrektor, poczet sztandarowy, przedstawiciele

SU

Dzień Patrona Szkoły

- pomoc w organizacji

XI

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Andrzejki

- zabawa andrzejkowa, festiwal wróżb, akcent andrzejkowy na gazetce ściennej

XI

opiekunowie SU,

członkowie SU

„Dzień Życzliwości”

– wybór najsympatyczniejszego kolegi, tworzenie „drzewa życzliwości”

XI

opiekunowie SU,

członkowie SU

Mikołajki

- akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej, konkurs indywidualny lub międzyklasowy na najładniej wykonaną postać świętego Mikołaja

XII

opiekunowie SU,

członkowie SU

W świątecznym nastroju. Warsztaty i kiermasz ozdób bożonarodzeniowych

- gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej, wykonanie kartek świątecznych, ozdób, konkurs na najładniejszy stroik, życzenia dla uczniów i pracowników szkoły, spotkania wigilijne w klasach

XII

opiekunowie SU,

członkowie SU, uczniowie, rodzice

Jasełka

- pomoc w organizacji apelu

XII

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Dzień Babci i Dziadka

- pomoc w organizacji apelu

I

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Zabawa choinkowa

- pomoc w organizacji balu karnawałowego, dekoracja sali

I

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Włączenie się w akcję

„Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy”

- sprzedaż serduszek, z których dochód przeznaczony będzie na rzecz WOŚP, zbiórka fantów na loterię, przygotowanie występów artystycznych

I

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Walentynki

- poczta walentynkowa (przygotowanie skrzynki na kartki, dostarczenie poczty), akcenty walentynkowe na gazetce szkolnej, apel walentynkowy, dyskoteka, dyżury uczniowskie

II

opiekunowie SU, członkowie SU, uczniowie

Dzień Kobiet

- przygotowanie apelu i karaoke dla uczniów - piosenki o kobietach, złożenie życzeń wszystkim paniom pracującym w szkole,

III

odpowiedzialni nauczyciele, opiekunowie SU, członkowie SU, uczniowie

Pierwszy Dzień Wiosny

- włączenie się w organizację Dnia Profilaktyki, ankiety nt. „Zdrowego stylu życia”, zabawy integracyjne, konkursy

III

odpowiedzialni nauczyciele, opiekunowie SU, członkowie SU,

Dzień Ziemi

- inscenizacja, przygotowanie gazetki

IV

odpowiedzialni nauczyciele, opiekunowie SU, członkowie SU,

Wielkanoc

- pomoc w organizacji apelu, życzenia z okazji świąt, gazetka ścienna

IV

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Całoroczny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

- umieszczanie na gazetce pytań konkursowych, weryfikacja prac, ogłoszenie zwycięzcy podczas Dnia Języków Obcych

IV - V

nauczyciel języka angielskiego, SU

Rocznica uchwalenia

Konstytucji 3 Maja

- akcenty poświęcone temu świętu na gazetce, udział pocztu sztandarowego w obchodach

V

odpowiedzialni nauczyciele, SU, poczet sztandarowy

Dzień Matki i Ojca

- wykonanie okolicznościowej gazetki ściennej, wywiady w klasach na temat: „Za co kocham moją mamę?” - zamieszczenie najciekawszych na stronie szkoły

V

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Dzień Języków Obcych

- pomoc w organizacji, przygotowanie gazetki

V

nauczyciel języka angielskiego, SU

Dzień Dziecka i obchody Dnia Sportu

- życzenia na gazetce, pomoc w organizacji imprezy, przygotowanie dyplomów

VI

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Giełda podręczników

- przygotowanie kiermaszu używanych podręczników

VI

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Festyn rodzinny „Mama, tata i ja”

- pomoc w organizacji, przygotowanie gazetki

VI

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Uroczyste zakończenie szkoły przez szóstoklasistów

- pomoc w organizacji

VI

odpowiedzialni nauczyciele, SU

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

- pomoc w organizacji apelu szkolnego

VI

Dyrektor, SU

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach
    Chorki 10,
    99-150 Grabów
  • 63 27 34 120