Dyrektor Szkoły Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni

Pracownicy Szkoły

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach

mgr Renata Cieślak

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach
    Chorki 10,
    99-150 Grabów
  • 63 27 34 120