Projekty Unijne


 


W roku szkolnym  2013/2014 nasza szkoła wzięła udział w III edycji konkursu
"Moja wymarzona ekopracownia",
zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Łodzi.

Szkole przyznano wsparcie finansowe w wysokości 35 580 zł, które wykorzystane zostało  na utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej.

Sala wyposażona zostala w nowoczesne meble, tablicę interaktywną z nagłośnienie, laptopa, wizualizer, mikroskopy, aparat fotograficzny  i inne nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Dzięki dobrze wyposażonej pracowni uczniowie w nowoczesny  sposób zdobywać będą wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczo- ekologicznej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć Ekopracowni w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

 


Od września 2014 w  naszej szkole realizujemy projektu pt.
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Grabów”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w zakresie modernizacji i przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt ten ma zasięg ogólnopolski, a jego celem jest:

 • poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych 
  w szkołach podstawowych; przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych
  w szkołach podstawowych do świadczenia usług   najwyższej jakości na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym;
 • likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów wiejskich
  i wiejsko-miejskich;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym;
 • stałe, zgodne z polityką oświatową państwa upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

 

W ramach realizacji projektu w naszej placówce:

 • wybudowano przyszkolny plac zabaw poprzez zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia,
 • dostosowano toalety do potrzeb przedszkolaków poprzez zakup i montaż nowej armatury,
 • doposażono oddział przedszkolny poprzez:
  • zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach
  • zakup mebli (stoliki, krzesełka, szafki)
  • zakup szafek do szatni
  • zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
  • zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
  • zakup artykułów plastycznych
  • zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego

 


Kolejny realizowany w naszej szkole projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to „Program zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Grabów"  opracowany i zarządzany w całości
przez Instytut Szkoleniowo-Badawczy MERIDIUM z Poznania.
Grupą docelową są przedszkolaki w wieku od 3 do 4 lat oraz ich rodzice.

W ramach programu  w naszej szkole prowadzone są następujące zajęcia:

- gimnastyka korekcyjna 

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia z języka angielskiego

- zajęcia muzyczno- taneczne

- zajęcia teatralne

- zajęcia przygotowujące do życia społecznego

Ponadto zorganizowane były warsztaty z psychologiem dla rodziców.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach
  Chorki 10,
  99-150 Grabów
 • 63 27 34 120