TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH PLAN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO TERMINARZ ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ BIBLIOTEKA SZKOLNA ŚWIETLICA SZKOLNA STOŁÓWKA SZKOLNA KĄCIK PEDAGOGA

Organizacja Pracy Szkoły

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  W KLASACH I - III
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. PROF. WACŁAWA FELCZAKA
W CHORKACH OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA  01.01.2017 R.

                                                                                 

DNI

TYGODNIA

 

 

L.P.

 

 

CZAS  TRWANIA

LEKCJI

Klasa I

KLASA II

Klasa III

Elżbieta Niespodziańska

Elżbieta
Kopka

Teresa
Przybyła

PONIEDZIAŁEK

1.

7.55 – 8.40

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

2.

8.50 – 9.35

Edukacja wczesnoszkolna W

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

4.

10.40 – 11.25

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5.

11.45 – 12.30

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

6.

12.40 – 13.25

Świetlica T. P.

7.

13.30 - 14.15

Koło religijne /Chór

                                           

 

WTOREK

 

1.

7.55 – 8.40

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

2.

8.50 – 9.35

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna W

4.

10.40 – 11.25

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski 

5.

11.45 – 12.30

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

6.

12.40 – 13.25

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne dla uczniów klas I – III /Świetlica T.P.

7.

13.30 - 14.15

Koło ekologiczne/ Świetlica T.B.

                                                                    

 

ŚRODA

1.

7.55 – 8.40

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

2.

8.50 – 9.35

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna W

3.

9.45 – 10.30

Zajęcia komputerowe

Edukacja wczesnoszkolna W

Edukacja wczesnoszkolna

4.

10.40 – 11.25

Zajęcia logopedyczne

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5.

11.45 – 12.30

Zaj. wyrów. /ŚwietlicaT.P.

Zaj. wyrów. /Świetlica T.P.

Świetlica T.P.

6.

12.40 – 13.25

Świetlica T.B

7.

13.30 - 14.15

ŚwietlicaT.B. /Chór

                                               

                                                                     

CZWARTEK

1.

7.55 – 8.40

Edukacja wczesnoszkolna

Zaj. komp./ Zaj. log./Koło T.P.

Religia

2.

8.50 – 9.35

Religia

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4.

10.50 – 11.25

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna W

Edukacja wczesnoszkolna

5.

11.45 – 12.30

Edukacja wczesnoszkolna W

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

6.

12.40 – 13.25

SKS dla uczniów z klas I – III/ Świetlica M.S.

7.

13.30 - 14.15

Świetlica M.S.

                                                                                                                    

PIĄTEK

1.

7.55 – 8.40

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

2.

8.50 – 9.35

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna W

Zajęcia komputerowe

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4.

10.40 – 11.25

Edukacja wczesnoszkolna W

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5.

11.45 – 12.30

Klub Małego Europejczyka

Religia

Zajęcia wyrównawcze / Klub Małego Europejczyka

6.

12.40 – 13.25

Świetlica T.P.

7.

13.30 - 14.15

Świetlica T.P.

                    

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH IV-VI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. PROF. WACŁAWA FELCZAKA
W CHORKACH OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA  01.01.2017 R.

                                                                                  

DNI

TYGODNIA

 

 

L.P.

 

 

CZAS  TRWANIA

LEKCJI

Klasa IV

KLASA V

Klasa VI

Artur Niewiadomski

Tomasz Borkowski

Wioletta Sęczkowska

PONIEDZIAŁEK

1.

7.55 – 8.40

Matematyka

Język angielski

Język polski

2.

8.50 – 9.35

Język polski

Matematyka

Język angielski

3.

9.45 – 10.30

Język angielski

Język polski

Matematyka

4.

10.40 – 11.25

Religia

Zajęcia komputerowe

Wychowanie fizyczne

5.

11.45 – 12.30

 Wychowanie fizyczne

Religia

Historia i społeczeństwo

6.

12.40 – 13.25

 

 Wychowanie fizyczne

 Religia

7.

13.30 - 14.15

Chór/ Koło religijne

                                                                                                          

WTOREK

 

1.

7.55 – 8.40

Język polski

Język angielski

Matematyka

2.

8.50 – 9.35

Przyroda

Matematyka

Język polski

3.

9.45 – 10.30

Matematyka

Przyroda

Historia i społeczeństwo

4.

10.40 – 11.25

Wychowanie fizyczne

Język polski

Przyroda

5.

11.45 – 12.30

Historia i społeczeństwo

Wychowanie fizyczne

Przyroda

6.

12.40 – 13.25

Zajęcia z wychowawcą

 

Wychowanie fizyczne

7.

13.30 - 14.15

Zaj. wyrów.  z j. angielskiego / Koło ekologiczne /

Świetlica T.B

                                                                         

 

ŚRODA

1.

7.55 – 8.40

Język polski

Matematyka

Plastyka

2.

8.50 – 9.35

Plastyka

Język polski

Język angielski

3.

9.45 – 10.30

Język angielski

Plastyka

Język polski

4.

10.40 – 11.25

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Język polski

5.

11.45 – 12.30

Zajęcia techniczne

Historia i społeczeństwo

Wychowanie fizyczne

6.

12.40 – 13.25

Wychowanie fizyczne

ŚwietlicaT.B.

7.

13.30 - 14.15

Chór / Świetlica T.B./Zaj. korekcyjno-kompensacyjne dla IV-VI

                                                                                                                         

 

CZWARTEK

1.

7.55 – 8.40

Muzyka

Język angielski

Język polski

2.

8.50 – 9.35

Wychowanie fizyczne

Język polski

Matematyka

3.

9.45 – 10.30

Język polski

Wychowanie fizyczne

Język angielski

4.

10.50 – 11.25

Przyroda

Religia

Zajęcia techniczne

5.

11.45 – 12.30

Religia

Muzyka

Przyroda

6.

12.40 – 13.25

Świetlica M.S.

Przyroda

Zajęcia komputerowe

7.

13.30 - 14.15

Świetlica M.S

Wychowanie fizyczne

                                                                                                                

PIĄTEK

1.

7.55 – 8.40

Matematyka

Język polski

Język angielski

2.

8.50 – 9.35

Język polski

Język angielski

Matematyka

3.

9.45 – 10.30

Zajęcia komputerowe

Matematyka

Język polski

4.

10.40 – 11.25

Język angielski

Zajęcia z wychowawcą

Religia

5.

11.45 – 12.30

Przyroda

Zajęcia techniczne

Zajęcia z wychowawcą

6.

12.40 – 13.25

Świetlica   T.P.

Przyroda

Muzka

7.

13.30 - 14.15

SKS dla klas IV-VI/ Świetlica T.P.                     I   WDŻ

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach
    Chorki 10,
    99-150 Grabów
  • 63 27 34 120